hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Általános Szerződési Feltételek

  • adozona.hu

az adozona.hu portál felhasználói és előfizetői részére

1. Tartalom általános védelme
A felhasználó azzal, hogy belép a HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban Kiadó) által működtetett www.adozona.hu adózási portálra, automatikusan elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A www.adozona.hu adózási portálon megjelenő minden tartalom a Kiadó törvény által védett szellemi tulajdonát képezi, ezért az oldalon közzétett tartalmak, és azok egyes részei (cikkek, grafikák, képek, kalkulátorok, kérdések és válaszok, jogszabályok stb.) bármilyen módon történő felhasználása, különösen másolása, többszörözése, feldolgozása, átdolgozása, adatbázisban történő tárolása, rendszerezése, átcsoportosítása, változatlan, vagy bármilyen módosítással, átszerkesztéssel történő közzététele, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése és kereskedelmi forgalomba hozatala kizárólag a Kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet. [szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2)]
A felhasználó a www.adozona.hu oldal egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából számítógépe merevlemezére lementheti, illetőleg kinyomtathatja.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi, illetőleg szerzői jogi következményeket von maga után, amelynek során a Kiadó - önkéntes teljesítés hiányában - értesítési-eltávolítási eljárásban követelheti az interneten megjelentetett jogsértő tartalom eltávolítását, illetőleg ahhoz a hozzáférés biztosításának megszüntetését, továbbá bírósági úton követelheti a jogsértés megállapítását, abbahagyását, a jogsértéstől való jövőbeni eltiltást, valamint elégtétel adását és a jogsértéssel okozott vagyoni és nem vagyoni károk megtérítését.

A www.adozona.hu adózási oldalról értesülést és információkat átvenni kizárólag - a fenti szabályok betartása mellett - úgy lehet, ha az adott információ mellett egyértelmű hivatkozás van a www.adozona.hu oldalra, illetve ha az eredeti információ nem módosul.
Engedély nélkül átvehetőek anyagok a következő formában:
- cím
- lead
- a cikk első bekezdése
- közvetlen link a www.adozona.hu oldalon található teljes cikkre.

TILOS átvenni minden olyan tartalmat, amely a www.adozona.hu adózási oldal előfizetői nézetében jelenik meg, csak előfizetői belépés után elérhető. Ezen tartalmak átvétele a hivatkozási szabályok betartása mellett sem engedélyezett!
A fentiekben foglaltak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.


2. Felhasználói jogok, korlátozások
Látogató
– a www.adozona.hu portál jogosultsági szintet nem kapó látogatói. A site ingyenesen és jogosultsági szinttől függetlenül elérhető tartalmait olvashatják, használhatják.
A látogatók az előfizetéshez kötött tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz nem férnek hozzá.

Regisztrált felhasználó (továbbiakban felhasználó) - a www.adozona.hu portál regisztrált látogatói hozzáférnek a site regisztrációhoz kötött tartalmaihoz, és megkapják az Adózóna Heti szemle című hetente, valamint a HírExtra szükség esetén, de legfeljebb hetente kiküldött szakmai értesítőket.

A felhasználóknak lehetőségük van feliratkozni az Adózóna Napi Szakmai hírlevelére is, amelyből már napi gyakorisággal is tájékozódhatnak az adózás és társterületeit érintő legfontosabb változásokról.

A felhasználóknak lehetőségük van leiratkozni az Adózóna Heti Szemle és a HírExtra című szakmai értesítőről anélkül, hogy a portál regisztrációhoz kötött tartalmainak használati jogát elveszítenék.
Értesítéseket, rendszerüzeneteket kapnak, amelyek a portál használatát segítik, vagy az előfizetéshez kötött szolgáltatás teljesítését szolgálják, az előfizetéssel kapcsolatos információkat tartalmaznak.
A regisztrált felhasználók az előfizetéshez kötött tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz nem férnek hozzá.

Előfizető (továbbiakban előfizető) - a www.adozona.hu portál előfizetői az előfizetési időszak alatt hozzáférnek a site előfizetéshez kötött tartalmaihoz is.

Előfizetéshez kötött szolgáltatások:
- cikkek és kommentárok teljes terjedelemben történő olvasása,
- jogi tudástár használata, a joganyagok elérése aktuális állapotban, és az adott pillanattól eltérő időállapotokban is,
- Kérdés-válasz archívum korlátlan használata,
- szakértőknek feltett kérdések megválaszoltatása, egy előfizetési időszakban húsz alkalommal,
- eseményértesítés a választott témákról, kérdésekre adott válaszokról
- kalkulátorok előfizetéshez kötött funkcióinak a használata.

Kapcsolattartás:
Megkapják az Adózóna Heti Szemle című hetente, valamint a HírExtra szükség esetén, de legfeljebb hetente kiküldött szakmai értesítőket kiküldött szakmai értesítőt, valamint a VálaszAdó havi szakmai magazint is.

Az előfizetőknek lehetőségük van feliratkozni az Adózóna Napi Szakmai hírlevelére is, amelyből már napi gyakorisággal is tájékozódhatnak az adózás és társterületeit érintő legfontosabb változásokról.

Az előfizetőknek lehetőségük van leiratkozni az Adózóna Heti Szemle és a HírExtra című szakmai értesítőről és/vagy a VálaszAdó havi szakmai magazinról anélkül, hogy a portál regisztrációhoz kötött tartalmainak használati jogát elveszítenék.
Értesítéseket, rendszerüzeneteket kapnak, amelyek a portál használatát segítik, vagy az előfizetéshez kötött szolgáltatás teljesítését szolgálják, az előfizetéssel kapcsolatos információkat tartalmaznak.

14 napos próba előfizető (továbbiakban próba előfizetők) -- a www.adozona.hu portál próba előfizetői a 14 napos próba előfizetési időszak alatt korlátozottan hozzáférnek a site előfizetéshez kötött tartalmaihoz is.

A próba előfizetők számára elérhető szolgáltatások:
- cikkek és kommentárok teljes terjedelemben történő olvasása,
- jogi tudástár használata, a joganyagok elérése aktuális állapotban, és az adott pillanattól eltérő időállapotokban is,
- Kérdés-válasz archívum korlátlan használata,
- szakértőknek feltett kérdések megválaszoltatása, a próba előfizetési időszakban egy alkalommal,
- eseményértesítés a választott témákról, kérdésekre adott válaszokról
- kalkulátorok előfizetéshez kötött funkcióinak a használata.

14 napos próba előfizetési időszak igénylésére egy email címmel csak egyszer van lehetőség.
A normál előfizetői csomagok előfizetése is kimeríti az előfizetői szolgáltatáscsomag kipróbálásának lehetőségét, így ezeket követően sincs további lehetőség 14 napos próba előfizetési időszak rendelésére.

A 14 napos próba előfizetési időszak megrendelése ingyenes, nem jár semmilyen fizetési kötelezettséggel. A Hvg Kiadó Zrt. kényelmi szolgáltatásként, a rendelési folyamat megkönnyítése érdekében díjbekérőt küld a próba előfizetők részére is, azonban azt csak abban az esetben kell befizetnie a próbaolvasónak, ha a próba időszak alatt az előfizetés tényleges megrendelése mellett dönt.
Kapcsolattartás:

Megkapják az Adózóna Napi Szakimai hírlevelét, amelyből már napi gyakorisággal is tájékozódhatnak az adózás és társterületeit érintő legfontosabb változásokról; a Heti Szemle című hetente , valamint a HírExtra szükség esetén, de legfeljebb hetente kiküldött szakmai értesítőket kiküldött szakmai értesítőt; valamint a VálaszAdó havi szakmai magazint is, amennyiben annak azoknak a kiküldése arra a 14 napra esik, amelyre a próba előfizetési időszak szól.

A próba előfizetőknek lehetőségük van leiratkozni az Adózónanapi Szakmai hírleveléről, a Heti Szemle és a HírExtra című szakmai értesítőről és/vagy a VálaszAdó havi szakmai magazinról anélkül, hogy a portál regisztrációhoz kötött tartalmainak használati jogát elveszítenék.
Értesítéseket, rendszerüzeneteket kapnak, amelyek a portál használatát segítik, vagy az előfizetéshez kötött szolgáltatás teljesítését szolgálják, az előfizetéssel kapcsolatos információkat tartalmaznak.

Szakértő (továbbiakban szakértő) - a www.adozona.hu portál szakértői hozzáférnek a site előfizetéshez kötött tartalmaihoz, valamint a szakértők számára elérhető speciális funkciókhoz is.

Kapcsolattartás:
Megkapják az Adózóna Heti Szemle című hetente, valamint a HírExtra szükség esetén, de legfeljebb hetente kiküldött szakmai értesítőket kiküldött szakmai értesítőt, valamint a VálaszAdó havi szakmai magazint is.

A szakértőknek lehetőségük van leiratkozni az Adózóna Heti Szemle és a HírExtra című hetente kiküldött szakmai értesítőről és/vagy a VálaszAdó havi szakmai magazinról anélkül, hogy a portál regisztrációhoz kötött tartalmainak használati jogát elveszítenék.

Értesítéseket, rendszerüzeneteket kapnak, amelyek a szakértői státuszuk betöltését szolgáló tevékenységek elvégzését segítik.
Az előfizetők és a szakértők vállalják, hogy a www.adozona.hu fizetős szolgáltatások eléréséhez szükséges azonosítójukat és jelszavukat bizalmasan kezelik, ezeket másoknak át nem adják, hozzáférhetővé nem teszik és másokra át nem ruházzák, illetve amennyiben jogosultságuk mégis illetéktelen harmadik személyhez kerül, az erről történt tudomásszerzésüket követően jelszavukat haladéktalanul megváltoztatják.

A Kiadó fenntartja a jogot arra, hogy az egyes felhasználói szinteknek nyújtott szolgáltatáscsomagokat egyoldalúan módosítsa azzal, hogy az előfizetői csomagok módosítása az annak hatályba lépését követően megkötött illetve meghosszabbított előfizetői szerződésekre irányadó.


3. Előfizetői szolgáltatáscsomag megrendelése

Előfizetés és előfizetési időszak
Az Adózóna előfizetési csomagjai 365 napra szólnak, az Előfizető ebben az időszakban tud hozzáférni az előfizetéshez kötött tartalmakhoz.

Első megrendelés esetén a megrendelés 14 napos türelmi idővel indul, amikor az előfizető már hozzáfér az oldal előfizetéshez kötött tartalmaihoz.
Második ill. további megrendelések esetén a 14 napos türelmi idő már nem él, a hozzáférés csak az előfizetési díj befizetése után élesedik.

A 365 napos hozzáférési időszak a befizetés időpontjával kezdődik.

Felhasználók száma
Egy előfizetéssel kizárólag egy felhasználó használhatja az Adózónát.

Hosszabbítás
Az előfizetési csomagokat meghosszabbítani legkorábban a futó előfizetés lejárata előtt 240 nappal és legkésőbb annak lejárata után 30 napig lehet.
A lejáratot követő 30 napon túl leadott megrendelések nem számítanak hosszabbításnak.

A futó előfizetői hozzáférés előtt leadott megújítás esetén az új előfizetői időszak a futó előfizetési időszak lejárata illetve a befizetés után kezdődik.

Csomagtípusok
Új megrendelést és megújítást a megrendelés pillanatában rendelkezésre álló csomagtípusokra lehet leadni.

A rendelhető előfizetői csomagtípusok az Adózóna.hu Előfizetési oldalán találhatók. A Kiadó fenntartja a jogot arra, hogy a rendelhető csomagtípusok körét, azok tartalmát és díját egyoldalúan módosítsa azzal, hogy a módosítás az annak hatályba lépését követően megkötött illetve meghosszabbított előfizetői szerződésekre irányadó.

Árak, és rendelési feltételek
A megkötött és megújított megrendelések díja a megrendelés pillanatában élő ár.
Az előfizetési csomagok mindenkori díja az Adózóna.hu Előfizetési oldalán található. A Kiadó fenntartja a jogot arra, hogy az előfizetési csomagok díját egyoldalúan módosítsa azzal, hogy a módosítás az annak hatályba lépését követően megkötött illetve meghosszabbított előfizetői szerződésekre irányadó.
A mindenkori értékesítési akciókban kínált rendelési feltételek kizárólag azokra az előfizetőkre vonatkoznak, akik az akcióleírásban vonatkozó feltételekkel rendelik meg és fizetik be előfizetésüket.

4. Kiadó felelősségének korlátozásai

A Kiadót nem terheli felelősség a fentiek szerint a felhasználók nem kellő elővigyázatossággal kezelt saját jogosultságai miatt bekövetkező esetleges károkért, valamint személyiségi jogsérelmekért.

A közzétett tartalmak az azok megjelenési időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések alapján készülnek, a tartalmuk újabb, a témával kapcsolatos jogszabályi előírások megjelenésével hatályát veszítheti. A Kiadó nem vállal felelősséget az információk elavulásából eredő károkét és következményekért.

A kiadó felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes cikkekben megfogalmazottakat minden esetben felhasználójuk egyedi igényeire kell szabni! A Kiadó nem vállal felelősséget az információk személyre szabásának elmulasztásából eredő károkét és következményekért.

A Kiadó szerkesztői, szakértői által összeállított és az oldalon bármilyen formában közzétett tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.

A www.adozona.hu kalkulátorainak eredményei tájékoztató jellegűek, az eredmények alkalmazása, illetőleg ennek módja a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartozik.

A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Kiadó jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik személy által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Kiadó írásbeli hozzájárulásával lehet azokat felhasználni.

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi kötelezettségeinek teljesítéséért, gyakorlatáért a Kiadót nem terheli felelősség.

A Kiadó kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az Adózóna szolgáltatások nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

A Kiadó az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely előre nem látható, illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.

A Kiadó kifejezetten kizárja felelősségét a következményi károk tekintetében. A Szolgáltató kártérítési felelősségének felső összeghatára az előfizetési csomag egy éves díjára korlátozott, kivéve, ha jogszabály a felelősség ilyen korlátozását kifejezetten kizárja.


5. Kreditpontok
Az Adózóna.hu online kiadvány számlával igazolt megvásárlása – a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/B. § (12) bekezdése értelmében – három könyvelési szolgáltatást végző személyt jogosít 2-2 továbbképzésbe beszámítható kreditpont elszámolására. A kreditpont elszámolására jogosult személyek adatait a megrendelési adatok rögzítésekor tudja megadni. Kérjük, ellenőrizze az adatok pontosságát, mert a kreditpontok csak helyesen megadott adatok esetén számolhatók el. Figyelem! Amennyiben Ön még nem rendelkezik regisztrációs számmal, kérjük, hogy 6 db 1-est írjon a regisztrációs szám helyére (111111).

Figyelem! A 2023. évi LIX. törvény 190. § értelmében a 2024-es évtől szakmai kiadványokkal már nem lehet kreditpontot érvényesíteni. Kérjük, hogy ha az Adózóna után 2023-ban szeretné igénybe venni a kreditpontokat, akkor ügyeljen rá, hogy a befizetése legkésőbb december 27-ig megérkezzen a kiadó számlájára.

Az Adózóna előfizetésével szerzett kreditpontokat a következő oldalon tudják bejelenteni az NGM felé: https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/kiadvanyok-regisztracioja.

Garantált kreditpontos csomagok: Ha ön az Adózóna Prémium Kredit vagy Adózóna Extra csomagok valamelyikére fizet elő, akkor egy tetszőleges személy további 16+16+2 kreditpont megszerzésére jogosult. A kreditpontokat a System Media Kft-nél az év folyamán elvégzett két kreditpontos online képzésen tudja megszerezni:

• 16 kreditpont (8 számviteli + 8 nem számviteli kreditpont) – Regisztrált mérlegképes könyvelők, vállalkozási szakterület,
• minimum 16 kreditpont – Adószakértők, AT, OASZ,
• minimum 2 kreditpont – Könyvvizsgálók.

6. Nyilatkozat a személyes adatok védelméről
Az Adózóna felhasználóira a HVG Kiadó Zrt. általános adatvédelmi elvei az irányadók. A HVG Kiadó Zrt. részletes Adatvédelmi nyilatkozatát ITT olvashatja el.
Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi kötelezettségeinek teljesítéséért, gyakorlatáért a Kiadót nem terheli felelősség.


7. Vitarendezés
A jelen Adózóna Felhasználási Feltételei hatálya alá tartozó valamennyi szerződésből eredő jogvita esetére a Felek alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességének.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Temetési segély összege

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Csoportos hipa

Szipszer Tamás

adószakértő

Egyéni vállalkozó által nyújtott adomány

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 May
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink