Kiemelt jogszabályok

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Áfa tv.

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Szja. tv.

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Tao. tv.

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Szocho

2003. évi LXXXVI. törvény

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

Szht. III., Szakho

2022. évi XIII. törvény

a kisadózó vállalkozók tételes adójáról

ÚJ Katv.

2012. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Katv., Kata, kiva

2002. évi XLIII. törvény

az egyszerűsített vállalkozói adóról

Eva tv.

2005. évi CXX. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Ekho tv.

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Htv.

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Itv.

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Art.

2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Air

2017. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Avt

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

Adóig. vhr.

5/2015. (II. 27.) NGM rendelet

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

Ekáer

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Tny.

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Tny. vhr.

2019. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Tbj.

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Mt.

1/2012. (I. 26.) NGM rendelet

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Mvt.

2000. évi C. törvény

a számvitelről

Szt.

2017. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Vámjog

2003. évi CXXVII. törvény

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Jöv. tv., Jöt

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Infotv.

Tovább a jogi tudástárra