Bér- és kedvezménykalkulátor 2024

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Megnevezés

Adózó

Házastárs / élettárs

 

Havi bruttó munkabér

Ft

Életkor

év

30 év alatti anyák kedvezményére jogosult

2022.12.31-ét követően érte el várandóssága 91. napját, vagy 2022.12.31-ét követően hozta világra gyermekét.

 

Öregségi nyugdíjban részesül

 

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére jogosult:

 

Személyi kedvezményét érvényesíti

 

Személyi kedvezményéből származó adókedvezmény

Ft

Az első házasok kedvezményét érvényesíti

 

Első házasok kedvezményéből érvényesített összegek

Ft

A családi kedvezményt érvényesíti

Családi járulékkedvezmény igénybevétele a fizetendő járulékok csökkentésére

 

Közös gyermekek száma

Közös gyermekek közül főiskolás/egyetemista

Közös gyermekek közül tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

Saját gyermekek száma

Nem nyilvántartott élettárs esetén a közös gyermeket ne tüntesse fel ezen a soron

Saját gyermekek közül főiskolás/egyetemista

Nem nyilvántartott élettárs esetén a közös gyermeket ne tüntesse fel ezen a soron

Saját gyermekek közül tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

Nem nyilvántartott élettárs esetén a közös gyermeket ne tüntesse fel ezen a soron

Magzat

 

Saját/közösen nevelt gyermekek száma

Saját/közösen nevelt gyermekek közül főiskolás/egyetemista

Saját/közösen nevelt gyermekek közül tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

A munkáltatónak tett nyilatkozat alapján év közben érvényesített havi családi adóalap-kedvezmény

HIBA: megadott összeg meghaladja az összesen érvényesíthető kedvezményt

Ft

Családi adóalap-kedvezmény

Megnevezés

Adózó

Házastárs / élettárs

 

Gyermekek összesítése családi kedvezmény szempontjából

Eltartott gyermekek száma

Kedvezményezett gyermekek száma

Kedvezményezett eltartottak közül tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekek száma

Év közben adóelőleg számításánál érvényesíthető családi kedvezmény

Ft

Ebből közösösen érvényesíthető

Ft

Ebből csak egyénileg érvényesíthető

Ft

Havi bruttó bérből maximálisan érvényesíthető családi kedvezmény magánszemélyenként (az egyéb kedvezmények figyelembevételével)

Ft

A munkáltatónak tett nyilatkozat alapján év közben érvényesített havi családi adóalap-kedvezmény

Ft

Ebből adóalap-kedvezmény

Ft

Ebből járulékalap-kedvezmény

Ft

Ebből járulékkedvezmény

Ft

Havi munkabér, adók és járulékok

Megnevezés

Adózó

Házastárs / élettárs

 

Havi bruttó munkabér

Ft

Személyi jövedelemadó

Ft

Társadalombiztosítási járulék

Ft

Havi nettó munkabér

Ft

Munkáltató által fizetendő közterhek

Megnevezés

Adózó

Házastárs / élettárs

 

Szociális hozzájárulási adó

Ft

Kiegészítő adatok a családi kedvezmény optimális kihasználtságának számításához

Megnevezés

Adózó

Házastárs / élettárs

 

Nyilatkozott összegből felhasznált havi kedvezmény összege

Ft

Nyilatkozott összegből fel nem használt havi kedvezmény összege

Ft

Elméletileg még felhasználható kedvezmény maximális összege

Év közben munkáltatónak tett nyilatkozat alapján

Ft

Év végi adóbevallásban

Ft

A bér- és kedvezmény kalkulátor a havi bruttó munkabér megadásával kiszámolja a munkabért terhelő levonásokat, a nettó bért és a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó kedvezmények figyelembevétele nélkül számított összegét. (Amennyiben a munkavállaló után szociális hozzájárulási adó kedvezmény érvényesíthető, kérjük használja Szocho-kedvezmény kalkulátorunk.)

A bér- és kedvezmény kalkulátor a havi bruttó munkabér megadásával kiszámolja a munkabért terhelő levonásokat, a nettó bért és a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó kedvezmények figyelembevétele nélkül számított összegét. (Amennyiben a munkavállaló után szociális hozzájárulási adó kedvezmény érvényesíthető, kérjük használja Szocho-kedvezmény kalkulátorunk.) 

Kérjük, hogy csak a sárgával jelölt cellákba írjon/válasszon ki adatot a helyes működés érdekében. A kalkulátor használata során az adatok helyes bevitele biztosít pontos eredményt. 

A levonásokat és a nettó bért a kalkulátor hat fajta kedvezmény – négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, 25 év alatti fiatalok kedvezménye, 30 év alatti anyák kedvezménye, személyi kedvezmény, első házasok kedvezménye és családi kedvezmény (ideértve az Ön döntésétől függően a családi járulék-kedvezményt) – figyelembevételével számolja ki, tekintettel az öregségi nyugdíjban részesülőkre vonatkozó szabályokra. A kalkulátor mezőibe a továbbiakban ismertetett tudnivalók figyelembevételével kell beírnia a megfelelő adatokat. 

Ha nem jogosult adókedvezmény igénybevételére és nem részesül öregségi nyugdíjban kérjük a kalkulátor erre kialakított megfelelő mezőiben a „Nem” választ jelölje meg.  

Amennyiben Ön jogosult a kedvezmények valamelyikére vagy öregségi nyugdíjban részesül, akkor a kalkulátor erre kialakított megfelelő mezőiben az alábbiak szerint jelezze: 

25 év alatti fiatalok adómentességének érvényesítése automatikusan történik, és utoljára abban a hónapban vehető igénybe, amikor a kedvezményezett betölti a 25. életévét. A program a megadott életkor alapján állapítja meg a jogosultságot, és kalkulál a kedvezményalap maximum összegét (havi 576 601 Ft) figyelembe véve. 

30 év alatti anyák kedvezményére jogosult a 25. életévét betöltött nő, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig, de 2022. december 31-ét követően nyílik meg. 

Öregségi nyugdíjban részesülő magánszemély (normál öregségi nyugdíj, nők 40 éves nyugdíja) 2019.01.01-jétől nem minősül biztosítottnak, így nem terheli társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség. Korhatár előtti, rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők biztosítottnak minősülnek, így járulékfizetési kötelezettségük továbbra is fennáll.  

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére jogosult az a négy vagy több gyermeket nevelő anya, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt. 

Személyi kedvezmény érvényesítésére az jogosult, aki rendelkezik a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolással, vagy rokkantsági járadékban, illetve fogyatékossági támogatásban részesül. A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról a 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet rendelkezik. 2022. január 1-től a személyi kedvezményt adóalap-csökkentő kedvezményként lehet igénybe venni A nyilatkozat alapján a munkáltató (kifizető) az adóelőleg alapját csökkenti jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összegével (2024-ben 88 900 forinttal). 

 

Az első házasok kedvezményét a házastársak egyedül, vagy az összeg felosztásával, közösen is igénybe vehetik. Az Adózó és a Házastárs oldalán is kiválasztható igénylési mód és a magánszemélyenként megadott érvényesíteni kívánt összeg megadásával kalkulálja a program a közterheket. Amennyiben nem kéri az érvényesítést, de házastársa igen, kérem az Adózó oldalán válassza a Nem-et, míg a Házastárs oldalán az Egyedül-t, és a megjelenő mezőbe írja be az érvényesíteni kívánt összeget. Ha a kedvezmény közös igénybevétele mellett döntenek, az Adózó és a Házastárs oldalán is a Közösen opciót válassza, és az Adózó oldalán megjelenő mezőbe írja be az érvényesíteni kívánt összeget.   

Családi kedvezmény érvényesítése esetén eltartottak számának beírása után a kalkulátor kiszámolja az igénybe vehető kedvezmény maximális összegét, megosztás lehetőségeit. 

A kalkulátor alkalmazható akkor is, ha Ön jogosultként a családi kedvezményt egyedül, illetve közösen a szintén jogosult házastársával (bejegyzett élettársával), egy évnél régebben nyilvántartott élettársával, vagy nyilvántartásban nem rögzített élettársával – kizárólag közös gyermekeik után (a magzat kivételével) – kívánja érvényesíteni.  

A kalkulátor kezeli az olyan eseteket is, amikor nyilvántartásban nem rögzített élettársak közös háztartásban közös és nem közös gyermekeket is nevelnek. 

Amennyiben az Egyedüli érvényesítést választja, kérjük az Adózó oldalán adja meg gyermekei számát, illetve az év közben havonta érvényesíteni kívánt kedvezmény összegét. 

Amennyiben Házastársával közösen szeretné érvényesíteni a kedvezményt, kérjük az Adózó oldalán adja meg gyermekei számát, az év közben havonta érvényesíteni kívánt kedvezmény összegeket tüntesse fel az Adózó és a Házastárs/Élettárs oszlopában az igénylésnek megfelelően. 

Amennyiben Bejegyzett élettársával közösen szeretné érvényesíteni a kedvezményt, kérjük az Adózó oldalán adja meg gyermekei számát, az év közben havonta érvényesíteni kívánt kedvezmény összegeket tüntesse fel az Adózó és a Házastárs/Élettárs oszlopában az igénylésnek megfelelően. 

Amennyiben Nem nyilvántartott élettárssal közösen szeretné érvényesíteni a kedvezményt, kérjük az Adózó oldalán adja meg Közös gyermekei számát, illetve mind az Adózó mind az Élettárs oldalán tüntesse fel a Saját gyermekek számát (ebben az oszlopban ne szerepeltesse a Közös gyermekeket). Az év közben havonta érvényesíteni kívánt kedvezmény összegeket tüntesse fel az Adózó és a Házastárs/Élettárs oszlopában az igénylésnek megfelelően. A közösen érvényesíthető és a csak egyénileg érvényesíthető kedvezmény összegéről tájékoztató információt lát a felületen. 

A Havi bruttó bérből maximálisan érvényesíthető családi kedvezmény magánszemélyenként (az egyéb kedvezmények figyelembevételével) sorban feltüntetjük, hogy a gyermekek számára, a jövedelem összegére és az egyéb kedvezményekre tekintettel mekkora összeget tud érvényesíteni havonta. 

A kiegészítő adatoknál (a számítás alsó részében) kimutatja a felhasznált és a fel nem használt családi kedvezmény havi összegét, továbbá azt az összeget, amely az év végi adóbevallásban közösen, illetve megosztva még érvényesíthető. 

Kérjük, hogy a kalkulátor első mezőjének rovataiba – a fentiekben és a továbbiakban ismertetett tudnivalók figyelembevételével – írja be a megfelelő adatokat, és kattintson a „SZÁMOL” parancsikonra. 

Négy- vagy többgyermekes anyák kedvezményre jogosult
Az a négy vagy több gyermeket nevelő anya, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel; családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt, és az említett gyermekek száma a négy főt eléri. Utóbbival esik egy tekintet alá az a gyermek is, aki után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg. A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amelyben a magánszemély négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül. A kedvezményre való jogosultság megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben a magánszemély utoljára minősül négy vagy több gyermeket nevelő anyának legalább egy napig. A kedvezményre jogosult édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie a jogosultságának időszakában. Ha a kedvezményre jogosult az adóelőleg-nyilatkozaton jelzi munkáltatójának, kifizetőjének, hogy jogosultsága végleges, akkor a következő években nem kell új nyilatkozatot adnia.

25 év alatti fiatalok adómentessége
2022. január 1-től a 25. életévét be nem töltött magánszemély egyes meghatározott (munkavégzéssel szerzett) jövedelmeire tekintettel, maximalizált összegű adóalapcsökkentő kedvezményt érvényesíthet. Az adókedvezmény maximum 576 601 Ft összeghatárig érvényesíthető a jogosultsági hónapok számának arányában. Jogosultsági hónapok azok a hónapok, melyekben a fiatal a 25 életévét nem töltötte be. A kedvezményt érvényesítése automatikusan történik, és utoljára abban a hónapban vehető igénybe, amikor a kedvezményezett betölti a 25. életévüket. Így nyilatkozatot tenni csak azon érintettek nem szükséges, akik részben vagy egészben nem kérik a kedvezmény érvényesítését.

30 év alatti fiatal anyák kedvezménye
2023. január 1-től a 25. életévét betöltött nő, akinek családi kedvezményre való jogosultsága vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig, de 2022. december 31-ét követően nyílik meg, illetve magzatra tekintettel 2023 előtt vált jogosulttá a családi kedvezményre és a gyermek születési éve 2023., összevont adóalapját a 30 év alatti anyák kedvezményével csökkentheti. A kedvezményt érvényesítése a jogosult nyilatkozata alapján történik. A kedvezmény annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amelyben a fiatal anya betölti a 30. életévét. Az adókedvezmény maximum 576 601 Ft összeghatárig érvényesíthető a jogosultsági hónapok számának arányában.

Személyi kedvezmény
A kedvezmény érvényesítésére az jogosult, aki rendelkezik a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolással, vagy rokkantsági járadékban, illetve fogyatékossági támogatásban részesül. A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról a 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet rendelkezik. 2022. január 1-től a személyi kedvezményt adóalap-csökkentő kedvezményként lehet igénybe venni a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye után és az első házasok kedvezményét, illetve a családi kedvezményt megelőzően. A nyilatkozat alapján a munkáltató (kifizető) az adóelőleg alapját csökkenti jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összegével.

Az első házasok kedvezménye
A kedvezmény érvényesítésére jogosult, aki 2014. december 31-ét követően kötött házasságot, és a házastársak közül legalább az egyiküknek ez az első házassága. A kedvezmény az első jogosultsági hónaptól kezdve legfeljebb 24 hónapon át érvényesíthető. Első jogosultsági hónapnak a házasságkötést követő hónapot kell tekinteni. A jogosultság megszűnik, amennyiben a házasság felbomlik. A kedvezményre való jogosultság nem veszik el akkor sem, ha az elsőházasok magzatra vagy gyermekre tekintettel családi kedvezményre válnak jogosulttá. Nem zárja ki az első házasok kedvezményének érvényesítését, ha a házasság megkötésekor bármelyikük már jogosult családi kedvezményre. Vagyis az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény együttesen is érvényesíthető most már minden esetben. Az első házasok kedvezménye az összevont adóalapot jogosultági hónaponként 33 335 forinttal csökkenti, azaz havonta 5 000 forinttal magasabb összegű nettó kereset áll a házaspárok rendelkezésére.

Az első házasok kedvezménye 25 év alatti fiatalok esetében
A 25 év alatti fiatalok adómentességének bevezetésével az első házasok kedvezményének érvényesítése kitolódik abba az esetben, ha az első házasok kedvezményére jogosult házaspárban mindkét házastárs 25 év alatti fiatal. Ekkor a házassági adókedvezményt 25 éves koruk után vehetik igénybe, első jogosultsági hónapja az a hónap, amelyet megelőző hónapban a házastársak valamelyike a 25. életévét betölti, így a fenti kedvezményre már valamely házastárs nem jogosult.  A 2022 január 1 előtt megkötött házasságok esetében, ha a házastársak 2022 január 1 előtt megkezdték az első házas kedvezmény érvényesítését, ennek igénybevételét fel kell függeszteniük mindaddig, amíg a 25 év alatti fiatalok kedvezményét érvényesítik.

Családi adóalap-kedvezményre jogosult
Az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa (pl. nevelő szülő házastársa), azonban nem minősül jogosultnak az a magánszemély, aki a családi pótlékot: gyermekotthon vezetőjeként a gyermekotthonban nevelt gyermekre (személyre) tekintettel kapja, szociális intézmény vezetőjeként a szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapja, javítóintézet igazgatójaként, illetve büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként a javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapja; a gyermeküket jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján időszakonként felváltva gondozó a családi pótlékra 50-50 %-ban jogosultak szülők. Családi pótlékra való jogosultsághoz már nem kell rendelkezni bírósági döntéssel, egyezséggel, elegendő, ha a felek erre vonatkozóan közös nyilatkozatot tesznek a családi pótlékot folyósító szerv felé. a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa; a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély azzal, hogy az ott említett jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy - a döntésük szerinti - minősül jogosultnak. Ilyenkor hozzátartozónak kell tekinteni a gyermek szüleinek hozzátartozóit is (pl. egy elhunyt szülő testvére is érvényesítheti a kedvezményt a vele közös háztartásban élő árván maradt gyermek után).

Kedvezményezett eltartott
Az, akinek esetében a Cst. szerint családi pótlékra való jogosultság áll fenn, a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától a megszületéséig); az, aki a családi pótlékra saját jogon jogosult; a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Eltartott
Az előbbiekben felsorolt kedvezményezett eltartottak, továbbá - azok, akik esetében nem áll fenn a családi pótlékra való jogosultság, de a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehetőek vagy figyelembe vehetőek lennének akkor is, ha nem családi pótlékot állapítanak meg (pl. rokkantsági járadékot folyósítanak), családi pótlékot nem állapítanak meg (pl. magzat esetében), vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja (pl. tartósan beteg gyermek után járó emelt összegű családi pótlék esetében) A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehetőek körébe az a kedvezményezett eltartottnak nem minősülő személy tartozik, aki pl. közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

A családi adóalap-kedvezmény mértéke:
Az összevont adóalapból családi kedvezmény címén levonható összegek – minden egyes kedvezményezett eltartott után, minden egyes jogosultsági hónap figyelembe vételével: Az összevont adóalapból családi kedvezmény címén levonható összegek – minden egyes kedvezményezett eltartott után, minden egyes jogosultsági hónap figyelembe vételével: egy eltartott esetén 66 670 forint (10 ezer forinttal magasabb nettó keresetet jelent); kettő eltartott esetén 133 330 forint (kedvezményezett eltartottanként 20 000 forinttal magasabb nettó keresetet jelent); három vagy több eltartott esetén 220 000 forint (kedvezményezett eltartottanként 33 000 forinttal magasabb nettó keresetet jelent). A családi kedvezmény 66.670 forinttal növelt összegben vehető igénybe minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként.

Családi járulékkedvezményre jogosult
A Tbj. szerint biztosítottnak minősülő és a családi adóalap-kedvezményre jogosult magánszemély.

A családi járulékkedvezmény mértéke
Családi járulékkedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha a családi adóalap-kedvezményre az összevont adóalap csak részben nyújt fedezetet. Vélelmezett járulékalap esetén (például egyéni vállalkozói kivét hiányában) családi járulékkedvezmény nem érvényesíthető. A családi járulékkedvezmény a családi adóalap-kedvezmény 15 százalékának az a része, amelyre az szja nem nyújt fedezetet.

A családi járulékkedvezmény érvényesítése
Igénybevétele nem kötelező, de ha a magánszemély az adóelőleg-nyilatkozatában kéri, az adóelőleg-levonásra kötelezett munkáltatónak figyelembe kell vennie már az adóelőleg-levonásnál is. A munkáltató meghatározott sorrendben először a családi adóalap-kedvezményt vonja le a megállapított személyi jövedelemadó-alapból, és ha az nem nyújt teljes fedezetet, a fennmaradó összeg 15 százalékával a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot csökkenti.

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »