Végkielégítés kalkulátor

A végkielégítés és felmondási idő kalkulátor munkáltatói felmondás, vagy munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a jogviszonyra és a felmondásra vonatkozó adatok megadásával kiszámolja a felmondási idő hosszát, és a végkielégítés kalkulált összegét. Kérjük, hogy csak a sárgával jelölt cellákba írjon/válasszon ki adatot a helyes működés érdekében.

Ajánljuk még

Áfateljesítési kalkulátor

Áfateljesítési kalkulátor

A kalkulátor a folyamatos teljesítésű, időszaki elszámolású ügyletek számlázásához nyújt segítséget, a teljesítés időpontjának meghatározásában, a 2016.01.01-jétől hatályos szabályok alapján. Az elszámolási időszak kezdő és utolsó napjának, a számla keltének és a fizetési határidőnek a megadása után a kalkulátor automatikusan kiszámolja mi lesz a teljesítés napja, így könnyedén ellenőrizhetőek a bejövő számlák, illetve a számlakiállítás előtt ellenőrizhető a tervezett számlakép.

Átalányadó kalkulátor

Átalányadó kalkulátor

Az átalányadó 2023 kalkulátor a különböző átalányadózási feltételek alapján meghatározza az adóköteles jövedelmet és a fizetendő személyi jövedelemadót, valamint a tb- és szocho-alapot, továbbá a fizetendő tb járulékot és szochót.

Bér- és kedvezménykalkulátor

Bér- és kedvezménykalkulátor

A bér- és kedvezmény kalkulátor a havi bruttó munkabér megadásával kiszámolja a munkabért terhelő levonásokat, a nettó bért és a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó kedvezmények figyelembevétele nélkül számított összegét. Kérjük, hogy csak a sárgával jelölt cellákba írjon/válasszon ki adatot a helyes működés érdekében.

Csed/gyed/gyes kalkulátor

Csed/gyed/gyes kalkulátor

A kalkulátor a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozást segítő ellátás bruttó és nettó összegeit és ellátásra való jogosultsági időszakokat számolja ki.

EKHO kalkulátor

EKHO kalkulátor

Az EKHO 2023 kalkulátor a nem nyugdíjas/nyugdíjas magánszemély számára kiszámítja a havi összes bérjövedelemből választott ekho-alap és az általános szabályok szerint adózó rész után fizetendő közterheket, a magánszemélyt megillető nettó bért és annak arányát a munkáltatót terhelő összes költségben. A családi kedvezményre jogosult magánszemély esetén alkalmas annak figyelembevételére az általános szabályok szerint adózó jövedelemnél, illetve a kedvezmény maximális érvényesítése érdekében az ekho-alap és az általános szabályok szerint adózó jövedelemrész optimális meghatározására.

GYES/GYED szabadság kalkulátor

GYES/GYED szabadság kalkulátor

Ez a kalkulátor a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján kötelezően járó fizetett szabadság napjainak a számát határozza meg egy adott évre. A szabadságra való jogosultságot a szülésével kapcsolatos távollét (szülési szabadság és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság) figyelembevételével állapítja meg. Így a születési szabadság kezdetét kötelezően ki kell tölteni a kalkulátor helyes működéséhez. A munkavállalónak a szabadság csak a munkában töltött időre jár. Gyermek születésével kapcsolatos távollét esetén munkában töltött időnek minősül a keresőképtelen időszak, a szülési szabadság ideje (168 naptári nap) egész időszaka. Továbbá a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja, illetve első éve, ha a fizetés nélküli szabadságot a munkavállaló 2011.08.01 megelőzően kezdte el tölteni. Azt meghaladó időszakra a munkavállaló a gyermek születésével kapcsolatos távollét ideje alatt már nem jogosult szabadságra.

Illeték-kalkulátor autóvételhez

Illeték-kalkulátor autóvételhez

Számítsa ki az autó vagy motor vásárlása után fizetendő átírási illetéket! Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese. Kapcsolódó jogszabály(ok): 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Ingatlan-értékesítési szja-kalkulátor

Ingatlan-értékesítési szja-kalkulátor

A bevétel és az elismert költségek különbözeteként kapott összeg (a számított összeg) a törvényben meghatározott feltételekkel és mértékben csökkenthető.

Ingatlan-illeték

Ingatlan-illeték

Az ingatlan illeték 2023 kalkulátor az ingatlanokra (lakás, telek, termőföld, egyéb ingatlan) vonatkozó vagyonszerzési illeték összegének meghatározására szolgál egyszerűsített módon, a kiszámított adatok tájékoztató jellegűek.

Jövedelemminimum-kalkulátor

Jövedelemminimum-kalkulátor

A 2023-as adóévre használható jövedelemminimum-kalkulátor meghatározza az általános szabályok szerinti adózás, illetve a jövedelemminimum feltételei szerinti adózás szerint fizetendő társasági adó összegét.

Kata kalkulátor

Kata kalkulátor

A kalkulátor egyszerűsített módon meghatározza, hogy a kisadózó vállalkozók tételes adója alapján mekkora lenne a nettó jövedelme a tárgyévben.

Kiva-Tao összehasonlító kalkulátor

Kiva-Tao összehasonlító kalkulátor

A kalkulátorral összehasonlíthatja a társasági adó és a kisvállalati adó (kiva) szerinti adózott eredményt, ami segít eldönteni, hogy a két adózási mód közül melyik a legelőnyösebb az Ön számára.

Megbízási díj kalkulátor

Megbízási díj kalkulátor

A megbízási díj kalkulátor kiszámolja a megbízási díj után, a megbízó és megbízott által fizetendő kötelezettségek összegét különböző költséghányadokat alkalmazva, nyugdíjas és nem nyugdíjas magánszemélyre vonatkozóan egyaránt. A megbízási díj kalkulátor használható a 2021., 2022. és 2023. évre is, az évet ki kell választani.

Nyugdíjkalkulátor

Nyugdíjkalkulátor

A kalkulátor a társadalombiztosítási öregségi nyugdíj összegének meghatározására szolgál.

Osztalék kalkulátor 2023

Osztalék kalkulátor 2023

Az osztalék-kalkulátor a fizetendő közterheket, valamint a nettó jövedelmet számítja ki a személyi jövedelemadó (szja) kötelezettség szempontjából kizárólag a belföldi (magyarországi) adóilletőségű magánszemély osztalékként adóköteles belföldről (Magyarországról) vagy külföldről származó bevétele, illetve osztalék címén kifizetett, de egyéb jövedelemként adóköteles külföldről származó bevétele esetében.

Szabadság kalkulátor

Szabadság kalkulátor

A kalkulátor a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján kötelezően járó fizetett szabadság napjainak a számát határozza meg.

Szochokedvezmény-kalkulátor

Szochokedvezmény-kalkulátor

A kalkulátor egyszerre három különböző havi bruttó jövedelemhez kiszámolja a szociális hozzájárulási adóból leírható különféle adókedvezményeket. Így az egyéb feltételek teljesítése mellett össze lehet hasonlítani, hogy melyiket célszerű igénybe venni.

Táppénz kalkulátor

Táppénz kalkulátor

A kalkulátor a biztosítási jogviszonnyal rendelkező munkavállaló betegség miatti kereső képtelenségének idejére eső táppénz napi összegét számolja ki, beleértve a fekvőbeteg ellátás esetén érvényes napi táppénz összegét is. Az alábbi szabályok figyelembevételével töltse ki a kalkulátorban a megfelelő mezőket!

Tárgyi eszköz értékcsökkenés-kalkulátor 2023

Tárgyi eszköz értékcsökkenés-kalkulátor 2023

A tárgyieszközértékcsökkenés-kalkulátorral pontosan kiszámíthatja egy-egy tárgyi eszköz értékcsökkenését. Ellenőrzésre is alkalmas, ha a cég egyébként rendelkezik tárgyi eszköznyilvántartó szoftverrel.

TEAOR - kalkulátor

TEAOR - kalkulátor

A TEAOR kalkulátorral a TEAOR'08 rendszerében keresheti egy számhoz tartozóan a megnevezést, vagy egy megnevezéshez tartozóan a számot. Lehetőség van arra, hogy szám- illetve szórészletre keressen, így könnyebben megtalálja a keresett információt.

;