Osztalék kalkulátor 2024

Az osztalék-kalkulátor a fizetendő közterheket, valamint a nettó jövedelmet számítja ki a személyi jövedelemadó (szja) kötelezettség szempontjából kizárólag a belföldi (magyarországi) adóilletőségű magánszemély osztalékként adóköteles belföldről (Magyarországról), vagy külföldről származó bevétele, illetve osztalék címén kifizetett, de egyéb jövedelemként adóköteles külföldről származó bevétele esetében.

Ajánljuk még

Áfateljesítési kalkulátor

Áfateljesítési kalkulátor

A kalkulátor a folyamatos teljesítésű, időszaki elszámolású ügyletek számlázásához nyújt segítséget, a teljesítés időpontjának meghatározásában, a 2016.01.01-jétől hatályos szabályok alapján.

Átalányadó kalkulátor

Átalányadó kalkulátor

Az átalányadó kalkulátor a különböző átalányadózási feltételek alapján meghatározza az adóköteles jövedelmet és a fizetendő személyi jövedelemadót, valamint a tb- és szocho-alapot, továbbá a fizetendő tb járulékot és szochót.

Bér- és kedvezménykalkulátor

Bér- és kedvezménykalkulátor

A bér- és kedvezmény kalkulátor a havi bruttó munkabér megadásával kiszámolja a munkabért terhelő levonásokat, a nettó bért és a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó kedvezmények figyelembevétele nélkül számított összegét. (Amennyiben a munkavállaló után szociális hozzájárulási adó kedvezmény érvényesíthető, kérjük használja Szocho-kedvezmény kalkulátorunk.)

Csed/gyed/gyes kalkulátor

Csed/gyed/gyes kalkulátor

A kalkulátor a csecsemőgondozási díj (Csed), a gyermekgondozási díj (Gyed) és a gyermekgondozást segítő ellátás (Gyes) jogosultság időszakait, valamint az ellátások több évre vonatkozóan bruttó és kedvezmény nélkül számított nettó összegeit számolja ki.

EKHO kalkulátor

EKHO kalkulátor

Az EKHO kalkulátor a nem nyugdíjas/nyugdíjas magánszemély számára kiszámítja a havi összes bérjövedelemből választott ekho-alap és az általános szabályok szerint adózó rész után fizetendő közterheket, a magánszemélyt megillető nettó bért és annak arányát a munkáltatót terhelő összes költségben. A családi kedvezményre jogosult magánszemély esetén alkalmas annak figyelembevételére az általános szabályok szerint adózó jövedelemnél, illetve a kedvezmény maximális érvényesítése érdekében az ekho-alap és az általános szabályok szerint adózó jövedelemrész optimális meghatározására.

GYES/GYED szabadság kalkulátor

GYES/GYED szabadság kalkulátor

Ez a kalkulátor a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján kötelezően járó fizetett szabadság napjainak a számát határozza meg egy adott évre. A szabadságra való jogosultságot a szülésével kapcsolatos távollét (szülési szabadság és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság) figyelembevételével állapítja meg. Így a születési szabadság kezdetét kötelezően ki kell tölteni a kalkulátor helyes működéséhez. A munkavállalónak a szabadság csak a munkában töltött időre jár. Gyermek születésével kapcsolatos távollét esetén munkában töltött időnek minősül a keresőképtelen időszak, a szülési szabadság ideje (168 naptári nap) egész időszaka. Továbbá a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja, illetve első éve, ha a fizetés nélküli szabadságot a munkavállaló 2011.08.01 megelőzően kezdte el tölteni. Azt meghaladó időszakra a munkavállaló a gyermek születésével kapcsolatos távollét ideje alatt már nem jogosult szabadságra.

Illeték-kalkulátor autóvételhez

Illeték-kalkulátor autóvételhez

Számítsa ki az autó vagy motor vásárlása után fizetendő átírási illetéket! Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese. Kapcsolódó jogszabály(ok): 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Ingatlan-értékesítési szja-kalkulátor 2024

Ingatlan-értékesítési szja-kalkulátor 2024

A kalkulátor célja, hogy az ingatlan értékesítéséből származó jövedelmet és annak adóját kiszámolja.

Ingatlan-illeték

Ingatlan-illeték

Az ingatlan illeték 2024 kalkulátor az ingatlanokra (lakás, telek, termőföld, egyéb ingatlan) vonatkozó vagyonszerzési illeték összegének meghatározására szolgál egyszerűsített módon, a kiszámított adatok tájékoztató jellegűek.

Jövedelemminimum-kalkulátor

Jövedelemminimum-kalkulátor

A 2024-es adóévre használható jövedelemminimum-kalkulátor meghatározza az általános szabályok szerinti adózás, illetve a jövedelemminimum feltételei szerinti adózás szerint fizetendő társasági adó összegét.

Kata kalkulátor

Kata kalkulátor

A kalkulátor egyszerűsített módon meghatározza, hogy a kisadózó vállalkozók tételes adója alapján mekkora lenne a nettó jövedelme a tárgyévben.

Kiva-Tao összehasonlító kalkulátor

Kiva-Tao összehasonlító kalkulátor

A kalkulátorral összehasonlíthatja a társasági adó és a kisvállalati adó (kiva) szerinti adózott eredményt, ami segít eldönteni, hogy a két adózási mód közül melyik a legelőnyösebb az Ön számára.

Megbízási díj kalkulátor

Megbízási díj kalkulátor

A megbízási díj kalkulátor a 2021.-2024. években történt kifizetésekre vonatkozóan megállapítja, hogy az önálló tevékenységből szerzett jövedelem alapján a megbízott biztosított lesz a Tbj. alapján. Ennek függvényében, kedvezmények figyelembevétele nélkül, kiszámolja a fizetendő személyi jövedelemadó, TB járulék, illetve foglalkoztatót terhelő közteher összegét, valamint megadja a nettó fizetendő megbízási díjat.

Nyugdíjkalkulátor

Nyugdíjkalkulátor

A nyugdíj-kalkulátor az úgynevezett öregségi nyugdíj várható összegének meghatározására szolgál. A modell csak az általános eseteket kezeli. A kalkulátor input adatai a kereseti és a munkaidő adatok (munkában töltött napok, illetve kieső napok). Minden év adatát ki kell tölteni, mert ellenkező esetben helytelen lesz az eredmény. Azokban az években, amikor nem volt kereset, a kieső időt mindenképpen be kell írni.

Szabadság kalkulátor

Szabadság kalkulátor

A kalkulátor a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján kötelezően járó fizetett szabadság napjainak a számát határozza meg.

Szochokedvezmény-kalkulátor

Szochokedvezmény-kalkulátor

A kalkulátor a fogalomtárban meghatározott munkaviszonyban állókra három különböző havi bruttó jövedelemre tudja kiszámolni a szociális hozzájárulási adóból leírható különféle adókedvezményeket. Ha egy jogviszony alapján több különböző típusú szociális hozzájárulási adókedvezmény is érvényesíthető, azok nem vonhatók össze. Ebben az esetben a munkáltató választhatja, hogy melyik kedvezményt szeretne érvényesíteni. A kalkulátor segítségével összehasonlítható, hogy mely kedvezmény milyen összegű kötelezettség csökkenést eredményez, melyiket célszerű igénybe venni az adott adóelszámolási időszakban. Az kedvezmények igénybevételére vonatkozó feltételek a fogalommagyarázatban olvashatók.

Táppénz kalkulátor

Táppénz kalkulátor

A kalkulátor a biztosítási jogviszonnyal rendelkező munkavállaló betegség miatti keresőképtelenségének idejére eső táppénz napi összegét számolja ki, beleértve a fekvőbeteg ellátás esetén érvényes napi táppénz összegét is. Az alábbi szabályok figyelembevételével töltse ki a kalkulátorban a megfelelő mezőket!

Tárgyi eszköz értékcsökkenés-kalkulátor 2024

Tárgyi eszköz értékcsökkenés-kalkulátor 2024

A tárgyieszközértékcsökkenés-kalkulátorral pontosan kiszámíthatja egy-egy tárgyi eszköz értékcsökkenését. Ellenőrzésre is alkalmas, ha a cég egyébként rendelkezik tárgyi eszköznyilvántartó szoftverrel.

Távolléti díj kalkulátor 2024

Távolléti díj kalkulátor 2024

A kalkulátor segítséget nyújt a távolléti díj 100%-ának kiszámításához.

TEAOR - kalkulátor

TEAOR - kalkulátor

A TEAOR kalkulátorral a TEAOR'08 rendszerében keresheti egy számhoz tartozóan a megnevezést, vagy egy megnevezéshez tartozóan a számot. Lehetőség van arra, hogy szám- illetve szórészletre keressen, így könnyebben megtalálja a keresett információt.

Végkielégítés kalkulátor

Végkielégítés kalkulátor

A végkielégítés és felmondási idő kalkulátor a munkáltatói felmondás, valamint a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a jogviszonyra és a felmondásra vonatkozó adatok megadásával kiszámolja a felmondási idő hosszát, és a végkielégítés kalkulált összegét. A kalkulátorban eltérő megállapodás megadására nincs lehetőség (ilyen eset például, ha a felek munkaszerződésben a törvényben meghatározott mértéknél hosszabb felmondási időben állapodtak meg). A kalkulátor a munkavállalói felmondást nem kezeli, ebben az esetben – a felek, illetve kollektív szerződés eltérő megállapodása hiányában - a felmondási idő 30 nap, végkielégítésre, munkavégzés alóli mentesítésre nem jogosult a munkavállaló.

;