Osztalék kalkulátor 2023

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Megnevezés

 

 

Az osztalék forrásának országa

Az osztalék forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye:

Alacsony adókulcsú állam:

Felvett osztalék összege

Forint

Külföldön megfizetett osztalékadó

Forint

Az adóévben elért, a szochofizetési felső határnál figyelembe veendő jövedelmek (Ld. Használati útmutató és a szocho törvény)

Forint

Megnevezés

 

 

Osztalékot terhelő SZJA

Forint

Szociális hozzájárulási adó (13%)

Forint

Összes közteher

Forint

Adóterhelés

%

Az osztalék-kalkulátor a fizetendő közterheket, valamint a nettó jövedelmet számítja ki a személyi jövedelemadó (szja) kötelezettség szempontjából kizárólag a belföldi (magyarországi) adóilletőségű magánszemély osztalékként adóköteles belföldről (Magyarországról) vagy külföldről származó bevétele, illetve osztalék címén kifizetett, de egyéb jövedelemként adóköteles külföldről származó bevétele esetében.

Mit számol a kalkulátor?
Az osztalék-kalkulátor a fizetendő közterheket, valamint a nettó jövedelmet számítja ki a személyi jövedelemadó (szja) kötelezettség szempontjából, kizárólag a belföldi (magyarországi) adóilletőségű magánszemély osztalékként adóköteles belföldről (Magyarországról) vagy külföldről származó bevétele, illetve osztalék címén kifizetett, de egyéb jövedelemként adóköteles külföldről származó bevétele esetében.


Szja-kötelezettség 

belföldi illetőségű magánszemélynek a belföldről és külföldről származó, az szja törvény szerint osztalékként adóköteles bevétele után Magyarországon 15 százalék szja-t kell fizetnie, amelyből külföldről származó osztalék esetében levonható

a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint az osztalék forrás-országában megfizetett adó, de legfeljebb ennek az osztaléknak a 15 százaléka, azzal, hogy nem vonható le a külföldön megfizetett adónak az a része, amely nemzetközi szerződés rendelkezése vagy külföldi jog alapján a magánszemély részére visszajár;
adóegyezmény hiányában az osztalék után az osztalék forrás-országában megfizetett adó, azzal, hogy a külföldön megfizetett adó levonása következtében a fizetendő szja nem lehet kevesebb az osztalék 5 százalékánál, illetve nem vonható le a külföldön megfizetett adónak az a része, amely nemzetközi szerződés rendelkezése vagy külföldi jog alapján a magánszemély részére visszajár.

belföldi illetőségű magánszemélynek alacsony adókulcsú állam adózója által, vagy megbízása alapján osztalék címén fizetett, egyéb jövedelemként szja-köteles bevétel után az adókötelezettséget Magyarországon kell teljesítenie. A fizetendő szja az osztalék 0,89-szorosa után 15 százalék, amelyből levonható a jövedelem forrás-országában megfizetett adó 90 százaléka, de legfeljebb ennek a jövedelemnek a 0,89-szorosa után számított 15 százaléka, illetve nem vonható le a külföldön megfizetett adónak az a része, amely nemzetközi szerződés rendelkezése vagy külföldi jog alapján a magánszemély részére visszajár.

 

Szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség


–        az osztalékként adóköteles bevétel után fizetendő szocho mértéke 2022. január 1-jétől 13 százalék. Viszont az adót csak addig kell megfizetni, amíg a természetes személy

 • összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap számításnál figyelembe vett jövedelme,
 • vállalkozásból kivont jövedelme,
 • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelme,
 • az osztaléka, vállalkozói osztalékalapja,
 • árfolyamnyereségből származó jövedelme,
 • Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme
  a tárgyévben eléri a bér összegének a huszonnégyszeresét.

–        az egyéb jövedelemnek minősülő osztalék után a fizetendő szocho a bevétel 0,89-szorosa után 13 százalék.


FONTOS!

Ha Ön bejelölte, hogy az osztalék olyan országból származik, amellyel van Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, a „külföldön megfizetett osztalékadó” cellába az igazoltan levont összeget, de legfeljebb az egyezmény szerint megengedett adókulccsal számított összeget írja be. Ha az utóbbi összeg kevesebb az igazoltnál, a különbözet az adott állam adóhatóságától jár vissza.

Belföldi adóilletőségű magánszemély
a) a magyar állampolgár (kivéve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, és belföldön nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel); b) az a természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és a három hónapot meghaladó tartózkodáshoz való jogát az adott naptári évben – a ki- és beutazás napját is egész napnak tekintve – legalább 183 napig Magyarország területén gyakorolja; c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó letelepedett jogállású, illetve hontalan személy; továbbá d) az a)–c) pontban nem említett természetes személy, akinek da) kizárólag belföldön van állandó lakóhelye; db) létérdekei központja belföld, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel; dc) szokásos tartózkodási helye belföldön található, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel, és létérdekei központja sem állapítható meg; azzal, hogy a létérdekek központja az az állam, amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb személyes, családi és gazdasági kapcsolatok fűzik.

Osztalékként adóköteles jövedelem
–        a társas vállalkozás magánszemély tagja számára kifizetett, a társas vállalkozás által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott adóévi adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített adóévi adózott eredmény terhére jóváhagyott részesedés; –        az adóévi várható osztalékra tekintettel az adóévben kifizetett előleg; –        a külföldi állam joga szerint osztaléknak minősülő jövedelem; –        a kamatozó részvény kamata; –        a kockázatitőkealap-jegy hozama; –        a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a kezelt vagyon hozamainak terhére a vagyonkezelő által a kedvezményezett vagy a vagyonrendelő magánszemély részére juttatott vagyoni érték; –        a kisadózó vállalkozás kisadózóként be nem jelentett tagja részére a társaság nyereségéből való részesedésként kifizetett összeg, –        az adóévi várható osztalékra tekintettel az adóévben kifizetett osztalékelőleg.

Egyéb jövedelemként szja-köteles jövedelem
az ellenőrzött külföldi adózó által, vagy megbízása alapján a belföldi illetőségű magánszemélynek fizetett osztalék. (osztalékelőleg).

Ellenőrzött külföldi adózó
az olyan államban illetőséggel bíró jogi személy, egyéb szervezet, vagy egyébként az ellenőrzött külföldi társaság, amely államban törvény nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget vagy az előírt adómérték legfeljebb 10 százalék, kivéve, ha az állammal Magyarország egyezményt kötött a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint belföldi
–       a Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, –       a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként elismert személy, –        a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező azon személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, –       a hontalan,

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

 1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
 2. Kattintson az első „Számol” gombra
 3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
 4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

 1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

 1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
 2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

 1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

 1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
 2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »